Disclaimer

Rechtspersoon M. Delneij eigenaar van Barbecue-ExclusiefSTORE (ingeschreven bij de KvK onder nummer 27307214), verleent u hierbij toegang tot https://barbecue-exclusiefstore.nl en nodigt u uit het aangebodene aan te schaffen/eigen te maken door middel van aankoop. Barbecue-ExclusiefSTORE behoudt zicht daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Barbecue-ExclusiefSTORE spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig/onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling vanuit Barbecue-ExclusiefSTORE.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op https://barbecue-exclusiefstore.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Barbecue-ExclusiefSTORE.
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar website of diensten van derden kan Barbecue-ExclusiefSTORE nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Barbecue-ExclusiefSTORE.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Barbecue-ExclusiefSTORE, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.